De Wiedenroute

De route is 96.6 km lang, maar kan eenvoudig op diverse plaatsen ingekort worden.  Begin- en eindpunt is het NS-station te Zwolle

Deze route begint op de rotonde voor het NS-station in Zwolle. Deze route laat de fietser kennismaken met de pittoreske stadjes langs het Zwarte Water, de natuurgebieden De Wieden en de waterdorpen Belt Schutsloot, Giethoorn en Dwarsgracht. Een rondrit langs Blokzijl, Vollenhove, St. Jansklooster en Genemuiden voert de fietser weer naar Zwolle terug. Vanuit Zwolle rijdt men naar het Haersterveer waar de Vecht wordt overgestoken. Langs de dijken van de Vecht wordt Hasselt bereikt. Na dit Hanzestadje te hebben doorkruist wordt er naar Zwartsluis gefietst. Via het Zwartewatersklooster en het natuurgebied de Olde Maten komt men daar aan. Langs de Arembergergracht wordt de fietser naar De Wieden geleid. Door het pittoreske Belt-Schutsloot en tussen de Belter- en Beulakerwijde fietst men naar Giethoorn. De route leidt door dit langgerekte dorp en verder door de Wieden naar Dwarsgracht en Jonen. Daar wordt met een pontje de Walengracht overgestoken. De route gaat verder naar Blokzijl. Over de oude zeedijk wordt de tocht vervolgd naar Vollenhove en vandaar over het hogere land naar St. Jansklooster. Via Kadoelen wordt het Zwarte Meer bereikt. Langs de dijk wordt naar Genemuiden gefietst, waarbij het Zwarte Water met een pont wordt overgestoken. Door Genemuiden, door de polder Mastenbroek en langs de dijk van het Zwarte Water komt men uiteindelijk weer in Zwolle aan.

Er wordt gebruik gemaakt van verschillende veren:

Betekenis van tekens:
 < = richting  = opgelet  = horecagelegenheid = drukke weg

Routebeschrijving:

0.0  Het begin van de route is bij de rotonde vóór het station
      Ga (de Stationsweg) en volg deze tot het einde
      Sla en volg de Burg. v. Rooyensingel tot vóór de brug links
      Sorteer links voor en sla <Meppel

0.4  Ga de brug over en volg deze weg tot vóór de stadsmuur
      Sla en volg deze weg tot de 2e brug
      Sorteer rechts voor en sla <Meppel
      Volg de Diezerkade tot de rotonde

1.5  Sla (Th. à Kempisstraat, verderop Meppelerstraatweg) 
      Volg deze weg tot het einde
      Steek de Ceintuurbaan over en sla
      Volg het fietspad tot voorbij de afrit van de snelweg
      [Let op bij het oversteken van de oprit van de snelweg]

3.4  Sla (Meanderpad) en volg dit fietspad tot het einde 
      Sla en volg de verharde weg tot het einde 
      Sla en volg de Haersterveerweg zo'n 350 m

4.3  Steek naar links over en volg het fietspad tot het einde
      Sla en direct (Haersterveerweg)
      Volg de weg tot het einde bij het Haersterveer *
      Steek met het veer de Vecht over
* In het geval dat het veer niet vaart, lees hieronder verder bij Omleiding

Omleiding
Keer terug en sla de 1e weg (Bergkloosterweg) 
Volg deze weg tot het einde
Steek de Kranenburgweg over en sla
Volg deze weg tot voorbij de brug over de Vecht
Sla scherp het fietspad op en volg dit tot vóór de kruising
Sla en ga onder het viaduct door
Volg het pad tot het bordje Hasselt naar links
Sla (Vechtdijk) en volg deze weg tot het einde
Vervolg de routebeschrijving hieronder bij km 5.7, de 3e regel

5.7  Volg aan de overkant het pad tot de splitsing
      Sla en volg de weg tot het einde
      Sla en volg de Doornweg tot paddestoel 25166/001
      Sla en volg de Glinthuisweg tot paddestoel 25165

8.9  Sla <Hasselt en volg deze weg tot paddestoel 25164
      Sla en volg deze weg tot bij het gemaal Streukelerzijl

12.0 Passeer het gemaal en sla voorbij de 2e brug (Stenendijk) 
       Volg de dijk tot bij de molen en sla 60 m verderop  
       Volg de Buiten de Enkpoort tot de brug

13.8 Ga bij de brug en volg de Ridderstraat tot de kerk
       Ga bij de kerk met de bocht mee naar (Hoogstraat)
       Volg deze weg tot de kruising met het bord Zwartsluis rechts

14.3 Sla <Zwartsluis 
       Sla 350 m verderop bij de kruising <Zwartsluis
       Volg deze weg over 3.3 km almaar tot De Velde rechts

18.0 Sla <Zwartewatersklooster (De Velde) 
       Sla op de splitsing en na 350 m (Zwartewatersklooster)
       Volg deze weg door buurtschap Zwartewatersklooster
       Volg de Zwartewaterskloosterweg tot het einde

21.9 Sla en volg de Conradsweg tot het einde
       Sla <Zwartsluis en volg deze weg tot het einde
       Sla <Zwartsluis en volg deze weg tot de Staphorstersluis*
       [*Deze sluis ligt tegenover de jachthaven; voorbij de 1e sluis] 

24.0 Sla voorbij de Staphorstersluis (Mastenmakersstraat)
       Sla op het einde en sla bij het fietspad  
       Ga met de bocht mee naar en steek de brug over

24.3 Sla voorbij de brug <Vollenhove
       Sla bij de volgende brug <Doorgaand Verkeer
       Volg het fietspad en sla bij de parkeerplaats <VVV
       Volg deze tot het einde

24.5 Sla <Vollenhove
       Steek de weg over en ga (Buitenkwartier)
       Volg het Buitenkwartier tot de brug

25.0 Ga de brug over en rij door tot het bord Giethoorn rechts
       Sla (Stroombeek) en sla na 100 m het asfaltpad op
       Volg het pad tot het einde en ga de weg op
       Volg deze weg tot het einde (na de brug de Arembergerweg) 

27.0 Sla bij paddestoel 22574/001 (Woldweg)
       Volg de weg over 1.7 km tot de brug rechts over het kanaal 

28.7 Sla de brug over en rij door tot paddestoel 23614
       Sla en volg de Veerweg tot het bord fietspad
       Sla en volg het Schutsloterpad tot de bocht naar links

29.5 Ga met de bocht mee naar en na 140 m mee naar
       Sla even verderop bij paddestoel 23357 <Giethoorn
       Sla aan de andere kant van de brug bij paddestoel 20789
       Volg het Schutsloterpad tot de kruising 

30.4 Ga bij paddestoel 22740 het fietspad op
       Volg het fietspad zo'n 130 m tot de brug schuin rechts
       Steek de brug over, sla en volg de Belterweg tot het einde 

31.8 Sla <Giethoorn
       Volg de Blauwehandseweg over 2.3 km tot de splitsing
       [Deze weg loopt tussen de Belter- en Beulakerwijde door]

34.1 Sla <Giethoorn en steek de weg over
       Volg het fietspad door de tunnel en ga mee naar  
       Volg het fietspad tot het plaatsnaambord Giethoorn

36.1 Ga en sla na 270 m (de Maaiensteeg)
       Volg het pad tot voorbij de brug en ga mee naar
       Ga bij de kruising en sla na 100 m de brug over

37.0 Sla direct en volg het Zuiderpad over zo'n 400 m
       Sla de brug over en sla na 50 m de brug over 
       Sla aan de overkant direct en volg het pad over 160 m 

37.6 Sla de brug over (Langesteeg)
       Volg het pad tot paddestoel 24303 en ga mee naar
       Ga de brug over en sla na 170 m de brug over

38.3 Volg het Binnenpad tot voorbij de brug en sla direct
       Sla na 50 m bij het bord Kolderveenroute de brug over
       Sla aan de overkant en sla na 60 m de brug over
       Volg het pad tot de verharde weg en ga
       Volg de weg tot het bord Kolderveenroute

40.2 Ga (Kerkweg) en volg deze tot de bocht naar links
       Ga mee naar en sla na 500 m (de Molenweg)
       Volg deze tot het einde en sla de brug over

41.7 Volg het fietspad met de bochten mee over ruim 1 km
       Stap af, sla de brug over en fiets verder tot het einde
       Sla de brug over en volg de Appensteeg tot het einde 

43.1 Sla en volg de weg over 1 km
       Sla bij het bord Noord-West-Overijsselroute  
       Steek de weg over en sla aan de overkant <Blokzijl

44.2 Volg de weg tot de brug en sla daar voorbij <Blokzijl
       Volg de weg tot voorbij de volgende brug en sla <Blokzijl
       Volg de Thijssengracht over 1.7 km tot de brug links

46.3 Sla <Jonen en ga de brug over
       Volg het fietspad (Truilpad) tot de verharde weg en ga
       Sla na 60 m de brug over <Jonen en volg dit pad tot het einde

48.6 Ga het pad op en sla bij het water
       Volg het pad over ruim 500 m en sla de brug over
       Volg het pad tot voorbij de volgende brug

49.5 Sla <Jonen en volg het Jonenpad almaar tot het veer
       Steek met het veer de Walengracht over 

51.1 Volg het pad aan de overkant tot het einde op de Hevenweg
       Sla <Blokzijl en volg de Duinigermeerweg tot het einde 
       Sla <Blokzijl en volg deze weg tot bij paddestoel 22750
       Sla en volg de Houtzagerijweg tot voorbij de brug
       [Het plaatsnaambord Blokzijl wordt gepasseerd]

56.0 Sla bij paddestoel 25223 <Kuinre (Mauritsstraat) 
       Sla even verderop bij het bord LF3b (W. de Zwijgerstraat)
       Volg deze weg de brug over en sla aan het einde <LF3b
       Ga de brug over en volg deze straat tot bij de haven
[Neem even de tijd om dit mooie stadje te bekijken. Zet wel de teller af en kom op dit punt weer terug]

56.5 Ga terug de Brouwerstraat in en rij door tot de brug
       Sla voorbij de brug <Vollenhove (de Zuiderstraat) 
       Volg deze weg over 2.7 km tot de brug bij het Stroink-gemaal 

59.4 Sla voorbij de brug (Uiterdijkenweg) 
       Volg deze weg over 1.9 km tot het einde op de dijk

61.3 Steek de dijk over en sla <St. Jansklooster
       Sla na ruim 100 m <St. Jansklooster (De Leeuwte) 
       Volg deze weg over 3.4 km tot het bord Doorgaand verkeer
       [Buurtschap Moespot wordt gepasseerd]

64.7 Sla <Doorgaand verkeer en ga het fietstunneltje door
       Sla voor het einde <Zuiderzeeroute (de Kloosterweg) 
       Sla even verderop <Monnikenmolen (Molenstraat)
       Volg deze weg tot het einde 
       [De plaats Sint Jansklooster wordt gepasseerd]

65.8 Sla (Bergkampen) en volg deze weg 1.1 km tot de rotonde
       Sla bij de kruising in Kadoelen (Kadoelen) 
       Volg deze weg tot het einde en sla (Kadoelen) 
       Volg de weg tot het einde bij de verkeersweg

68.8 Steek over en sla op de ventweg * (Oppen Swolle) 
       Ga op het einde van de ventweg het fietspad op 
       Sla na ruim 900 m de weg op de dijk op
       Volg de weg tot het einde bij de afslag Genemuiden

73.9 Sla <Genemuiden en volg de weg naar de pont
       Steek met het veer het Zwarte Water over
       Ga aan de overkant de Veerweg op
       Volg de weg (verderop de Westerkaai) langs de haven
       Ga aan het einde van de haven <Kampen 
       [Het plaatsnaambord Genemuiden wordt gepasseerd]

75.0 Ga mee naar en sla na 30 m in de bocht naar links
       Volg de Kruisstraat tot het einde en sla daar  
       Volg deze weg tot de bocht naar links

75.5 Ga in de bocht en even verderop <Kampen 
       Volg het fietspad langs de weg tot bij de rotonde

76.6 Sla bij de rotonde <Zwolle en ga het fietspad op
       Sla aan het einde <Zwolle en sla (Zwolsesteeg)
       Volg de weg tot de kruising en sla (Groenesteeg)
       Volg de Groenesteeg over 3.2 km tot het einde op de dijk
       Let op bij het oversteken van de 2e kruising!

82.2 Sla en volg de dijk over 2.2 km tot vóór het viaduct
       Sla op de kruising vóór het viaduct het fietspad op
       Steek vóór het viaduct over en sla <Zwolle
       Volg het fietspad tot het einde 

84.6 Sla <Zwolle; links fietsen!
       Ga na 360 m (Dijkwegje) 
       Volg vanaf hier de richting Zwolle tot bij de Zwolse Dijk
       [Het plaatsnaambord Hasselt wordt gepasseerd]

86.5 Sla <Zwolle (Zwolse Dijk) 
       Volg deze dijk zo'n 6.6 km tot de kruising bij de 2e brug
       [Het plaatsnaambord Zwolle wordt gepasseerd]

93.1 Sla <Centrum (Twistvlietweg) en rij naar de brug
       Steek de Twistvlietbrug over en sla voorbij de brug <LF16b
       Volg het fietspad tot het einde

93.8 Sla aan het einde en volg de Klooienberglaan tot de bocht
       Sla voorbij de bocht <Centrum; na 90 m links fietsen!

94.5 Ga door de fietstunnel en volg de weg tot de rotonde
       Sla <Station (de Pannekoekendijk) 
       Volg de weg tot de afslag Ziekenhuis de Weezenlanden

95.9 Sla <Ziekenhuis de Weezenlanden
       Volg de Emmawijk over 500 m tot de afslag Station rechts
       Sla <Station en volg de Stationsweg tot de rotonde

96.6 Einde fietsroute