Hier eindigt de Verlengde Hoogeveense Vaart in het Süd-Nord-Kanal in Duitsland. Het Süd-Nordkanal bij het eind van de verlengde Hoogeveense Vaart. Het Hoogeveenkanal tussen het einde en de Duitse grens Het kanaal ten oosten van Zwartemeer. In het centrum van Zwartemeer. Aan de oostelijke rand van Klazinaveen. De sluizen in het Oranjekanaal net buiten Klazinaveen. Onderweg tussen Klazinaveen en Erica. De Verlengde Hoogeveense Vaart bij Erica. De Erica-sluis ten westen van Erica. Halverwege Erica en Nieuw-Amsterdam. Veel jachten langs de waterkant bij Nieuw-Amsterdam. Ten westen van Veenoord. Ter hoogte van het Drostendiep. De Klenckebrug met brugwachterswoning. Even voorbij de Klenckebrug vaart een plezierjacht naar de brug toe. De Oosterhesseler brug. Vlak voor Zwinderen. Het kanaal voorbij Zwinderen. Het kanaal bij Geesbrug Voorbij Geesbrug Iets verderop, richting Nieuweroord. De Verlengde Hoogeveense Vaart ter hoogte van Nieuweroord. De Verlengde Hoogeveense Vaart vlak voor Noordseschut. De Verlengde Hoogeveense Vaart voorbij de sluis in Noordseschut. Het punt aan de oostzijde van Hoogeveen, waar de Verlengde Hoogeveense Vaart (op de voorgrond) begint. Een terugblik in de laatste kilometer van de Verlengde Hoogeveense Vaart, in de richting van Noordseschut. De Veenesluis in de Oude Hoogeveense Vaart aan de westkant
van Hoogeveen. De Hoogeveense Vaart ten westen van Hoogeveen. De Hoogeveense Vaart richting Meppel, gefotografeerd vanaf
de brug ten zuiden van Echten. De Hoogeveense Vaart bij het einde van de Traandijk. De vaart gezien vanaf de Ossesluis, in westelijke richting. De vaart gezien vanaf de brug bij Noordwijk. Hier loopt de oude wetering, vlak bij het nieuw gegraven kanaal. Een ophaalbrug over de oude wetering, ten oosten van Rogat. Een panoramafoto van de waterpartij bij de sluizen bij Rogat. Tussen Rogat en Meppel, een terugblik naar Rogat. De Hoogeveense Vaart vanaf het zelfde punt als de vorige foto, maar nu naar Meppel gefotografeerd. De omleiding van de Nieuwe Hoogeveense Vaart ten zuiden van Meppel. Het uiteinde van de oude Hoogeveense Vaart aan de rand van Meppel.