Het Apeldoorns Kanaal

Een fotoreportage

Het Apeldoorns Kanaal bij Wapenveld

 

Het Apeldoorns Kanaal bij Wapenveld

Rond 1800 was het duidelijk dat het dorp Apeldoorn betere verbindingen nodig had om te kunnen groeien. Er waren namelijk geen spoorwegverbindingen. Reeds eerder, in de 17e eeuw al, werd geprobeerd om het riviertje de Grift, dat noordelijk van Apeldoorn naar de IJssel bij Hattem stroomde, bevaarbaar te maken. Door belangenconflicten is dat nooit gelukt. Na 1800 is besloten om langs de Grift een kanaal te graven van Apeldoorn naar de IJssel bij Hattem. Koning Willem I is om steun gevraagd en in 1829 werd het kanaal tussen Apeldoorn en de IJssel geopend. Er kwamen bootdiensten naar Rotterdam, Amsterdam en Zwolle.
Omdat het kanaal niet het scheepvaartverkeer bracht dat er werd verwacht, werd besloten om het kanaal door te trekken naar Dieren, aan de IJssel ten noorden van Arnhem. Dit deel werd in 1866 in gebruik genomen.

Helaas heeft het kanaal nooit voldoende rendement opgeleverd. Door de spoorlijn van Hattem via Apeldoorn naar Dieren en het inmiddels verbeterde wegennet was het kanaal ten dode opgeschreven.
In 1972 werd het kanaal definitief voor de scheepvaart gesloten.

De Grift bestaat overigens nog, en loopt langs het kanaal van Vaassen tot Heerde, waar de waterlopen samenvloeien en het Apeldoorns Kanaal de bedding van de Grift naar de IJssel volgt.
Overigens geeft de naam Grift de indruk dat ook deze waterloop gegraven is, waarschijnlijk voor de afwatering, net zoals de weteringen in het vlakke land tussen de Grift en de IJssel.

Meer informatie is te vinden in de brochures "Het Apeldoorns Kanaal - Een waterweg met een toekomst" en "Het Apeldoorns Kanaal - Een nieuw leven voor een historische waterweg", verkrijgbaar bij de gemeente Apeldoorn.

Met dank aan de gemeente Apeldoorn.

De nummers op het kaartje hiernaast corresponderen met de "thumbview" foto's hieronder. Een klik op een nummer van het kaartje of op een onderstaand fotootje opent een grote foto.

Hier mondt het Apeldoorns Kanaal bij Dieren in de IJssel uit.
1
Het Apeldoorns Kanaal bij Dieren
2
Het Kanaal in de buurt van Eerbeek
3
Het kanaal net ten zuiden van de autosnelweg A1
4
Het kanaal ten zuiden van het centrum van Apeldoorn.
5
Het centrum van Apeldoorn
6
Het Apeldoorns kanaal vanaf de Deventerbrug in Apeldoorn Centrum gezien naar het noorden.
7
Terugblik naar het centrum bij de eerste sluis vanaf Apeldoorn.
8
Het Apeldoorns Kanaal ten noorden van Apeldoorn.
9
De tweede sluis vanaf Apeldoorn in noordelijke richting gezien.
10
Het kanaal ten zuiden van Heerde.
11
De brug bij het kasteeltje Vosbergen, vlak bij Heerde.
12
De Bonenburgersluis..
13
De sluiswachterswoning naast de Bonenburgersluis.
14
Het kanaal ter hoogte van Hoorn, tussen Heerde en Wapenveld.
15
Het kanaal bij Wapenveld.
16
Een industrieel monument: de achterzijde van een gebouwencomplex van de Berghuizer Papierfabriek.
17
De zon weerspiegelt in het kanaal, tussen de Berghuizer Papierfabriek en Hattem.
18
Het kanaal bij Hattem bij de Heezenberg.
19
De uiterwaarden bij Hattem.
20
De sluis bij Hattem
21
De gedenkplaten op de dam bij Hattem.
22
De ophaalbrug over het kanaal in de Hoenwaard bij Hattem.
23
Het laatste stukje van het Apeldoorns Kanaal van Hattem naar de IJssel.
24
 

Informatie over papiermolens langs het Apeldoorns Kanaal (Papiermolens op de Veluwe):
Klik hier om de homepagina van Jeroen en Gerdien Nikkels te zien.

Reacties, commentaar en op- of aanmerkingen? Graag een e-mail.

Fokke Nauta 
   Stuur een mail


Terug Home Boven Verder