TUSSEN SLUISKOMPLEX EN KRUIMERSBRUG

 

Het kanaal tussen het sluiscomplex en de Kruimersbrug

Het kanaal tussen het sluiscomplex en de Kruimersbrug

19-2.jpg(256610 bytes)

Het vervolg van het Overijssels Kanaal (L) en de Linderbeek (R), gezien vanaf het sluis-komplex

Op de bovenstaande foto zien we het Overijssels kanaal aan de linker, en de Linderbeek aan de rechterzijde lopen, met daartussen een verhoogde strook grasland als een brede dijk. De Linderbeek zelf heeft hier overigens nooit gelopen: die begint pas op de plaats waar de huidige Linderbeek zich van het Overijssels Kanaal afsplitst, zo'n vier kilometer verderop. Stroomopwaarts, voor dat punt, heette het water de Daarler Beek. Zo'n tweehonderd meter voorbij de Twistbrug volgt de Linderbeek stroomafwaarts de oude bedding van de Daarler Beek. Door het graven van de nieuwe bedding van de Linderbeek is de Daarlerbeek vanaf dat punt volkomen verdwenen. De oude bedding is tussen dat punt en de zuiveringsinstallatie aan de Veeneleiding echter nog terug te vinden in de vorm van een kronkelende sloot door de weilanden.

De situatie in het begin De huidige situatie

De situatie in het begin

De huidige situatie

 

Vanaf de zuiveringsinstallatie, verder naar het zuiden, wordt de beek weer volledig opgeslokt door de Veeneleiding.

20-2.jpg(327367 bytes)

Een terugblik vanaf de Twistweg. Links ligt de Twistbrug, rechts is aan de hand van de begroeiing vaag de loop van de voormalige Daarlerbeek te zien. Zowel brug als begroeiing zijn helaas niet op deze foto te zien.

De Twistbrug, te zien op de bovenstaande  foto, is een smalle brug over de beide kanalen, dankt zijn naam aan de Twistweg, een oude zandweg. Deze weg, komende vanuit het westen langs het vroegere erf Vlierjan, liep langs de oude Daarlosche beek, in de richting van het tegenwoordige Vroomshoop. De Twistweg loopt nu uit op de noordelijke dijk van de kanalen. Het oude trajekt verliet het kanaal weer, ongeveer vanaf de plaats van de boerderij aan de linkerkant. De weg heeft door het huidige industriegebied gelopen, naar het voormalige Stobbemeer.

De situatie rond Den Ham, anno 1867

Op het kaartje is goed te zien hoe de oude Daarler- en Linderbeek hebben gelopen. De Daarlerbeek is donkerblauw, de Linder beek lichtblauw ingekleurd. Ook de Twistweg en het Stobbemeer (groen) zijn er op terug te vinden. Ten noorden van de Twistweg heeft trouwens nog een stroompje gelopen: de Linder Bevert (groen). Ook dit is nog terug te vinden in de vorm van een sloot, aan de linkerkant van de Twistweg.De gemeentegrens tussen de gemeenten Den Ham en Hellendoorn volgt overigens nog steeds de bedding van de oude Daarler Beek. Inklusief de voormalige meanders op het huidige trajekt van de Linderbeek en het Overijssels Kanaal. Als men op de strook land tussen de kanalen stroomafwaarts zou lopen, vanaf de plaats waar de voormalige Daarler beek op de kanalen uitkomt, is men steeds afwisselend op Hammer, dan wel op Hellendoorns grondgebied. En dit gaat zo door tot aan de Dalvoorder brug, zo'n kleine twee kilometer stroomafwaarts.

22-1.jpg(387974 bytes)

Het Overijssels kanaal (L) en de Linderbeek (R) naast elkaar

Zo lopen het Overijssels kanaal en de Linderbeek samen naar het zuidwesten. Hier hebben de meanders van de Daarlerbeek gelopen. In de verte wijkt de Lindebeek plotseling af naar het noorden, een kleine kilometer voor de Dalvoorder brug, waarover de weg van Den Ham naar Daarle loopt. De naam Dalvoorde doet denken aan een doorwaadbare plaats in het dal van de Linderbeek. Een 'voorde' is namelijk een doorwaadbare plaats in een rivier, en met name oude handelswegen maakten gebruik van zo'n voorde om de rivier te kruisen. Het is dus aannemelijk dat deze weg over de Dalvoorder brug een oude handelsroute is.

22-2.jpg(17856 bytes)

Een terugblik vanuit het westen op de Dalvoorder brug

De foto hierboven op de voorgaande bladzijde kijkt terug op de Dalvoorder brug over het Overijssels Kanaal. Een paar honderd meter naar links kruist deze weg ook de Linderbeek. Nog iets verder bevond zich het vroegere erf Bartels. Iets meer aan de rechter zijde, nog geen honderd meter van het kanaal af, loopt een sloot onder de weg door, precies bij de gemeentegrens tussen Den Ham en Hellendoorn: de voormalige Daarler beek.

6_414.jpg (14577 bytes)

De voormalige en rechtgetrokken Daarlerbeek, gezien vanaf de verkeersweg ten zuiden van de Dalvoorder brug.

De foto hierboven laat de voormalige Daarlerbeek zien. De foto is genomen in westelijke richting vanaf de verkeersweg, zo'n honderd meter ten zuiden van de Dalvoorder brug. Op het bord, links op de foto, is de gemeentegrens tussen Den Ham en Hellendoorn aangegeven.
De onderstaande foto laat het Overijssels Kanaal zien vanaf de Dalvoorder brug, maar dan verder op zijn weg naar het zuid-westen, in de richting van de Kruimersbrug.

23-1.jpg(13962 bytes)

Het Overijssels Kanaal vervolgt na de Dalvoorder brug zijn weg naar het zuidwesten

Ver naast de foto, veel meer naar rechts, ligt het landgoed Dalvoorden. Het kanaal voert hier verder door de Bartels- en Dalvoorder Landen. Na een paar honderd meter voegt de Linderbeek zich weer naast het kanaal. Vanaf deze plek liggen ook de oude meanders van de voormalige Daarler beek weer op het kanaaltrajekt. Het gevolg daarvan is de met de bedding van de Daarlerbeek mee-kronkelende gemeentegrens, die regelmatig de beide kanalen doorsnijdt. Pas een kilometer verder buigt de Lindebeek in de oorspronkelijke bedding voorgoed naar het noordwesten af. Hoewel oorspronkelijk... Ook de rest van de Linderbeek is gekanaliseerd, maar de loop van het riviertje is toch redelijk bewaard gebleven. Een kilometer naar het noorden vinden we het buurtschap Linde, dat zijn naam heeft gegeven aan de Linderbeek en de Linder Bevert, die wederom een kilometer noordelijker in de Linderbeek uitkomt. De Linderbeek zelf komt dan uiteindelijk - niet ver onder Ommen - in de rivier de Regge terecht. Nadat de Linderbeek het kanaal verlaten heeft, volgt na een bomenrij aan de zuidzijde van het kanaal de volgende brug: de Kruimersbrug.


Volgend hoofdstuk

Vorig hoofdstuk