ILLUSTRATIES EN BRONVERMELDING

 

Gebruikte foto's en illustraties:

1 Omslag Spectrum's Atlas van de weg, 1983, blz 25 (bijgewerkt).
2 Pag. 3 De schrijver
3 Pag. 5 Het Overijssels kanaal van Zwolle naar Vroomshoop en het kanaal Almelo - de Haandrik
   Spectrum's Atlas van de weg, 1983, blz 25.
4 Pag. 6 De sluis in het kanaal 'Almelo - de Haandrik', bij de Haandrik
   Foto uit Brochure Rijkswaterstaat (RW50), blz. 65
5 Pag. 7 Het Punt van Separatie
   Foto uit Brochure Rijkswaterstaat (RW50), blz. 23
6 Pag. 7 Bij Lemelerveld begint de zijtak naar Deventer
   Foto uit Brochure Rijkswaterstaat (RW50), blz. 52
7 Pag. 8 De kanalen in Overijssel Foto uit Brochure Rijkswaterstaat RW50, blz. 26
8 Pag. 9 Het Overijssels kanaal van Zwolle naar Vroomshoop Spectrum's Atlas van de weg, 1983, blz 25.
9 Pag. 7 Vroomshoop
   Eigen foto (D.)
10 Pag. 10 Vroomshoop en omstreken
   Topografische kaart 28B (Vriezenveen) 1:25.000
11 Pag. 10 De Veeneleiding Spectrum's Atlas van de weg, 1983, blz 25 (bijgewerkt).
12 Pag. 13 Het Overijssels kanaal tussen Separatiepunt en sluiskomplex
   Topografische kaart 28B (Vriezenveen) 1: 25.000
13 Pag. 13 Het kanaal 'Almelo - de Haandrik' ter hoogte vanVroomshoop, gezien naar het noorden
   Eigen foto (D.)
14 Pag. 14 Vroomshoop anno 1904, gezien vanaf de Puntbrug, direkt ten noorden van het Punt van Separatie
   Foto uit Brochure Rijkswaterstaat RW50, blz. 39
15 Pag. 14 De huidige brug over het kanaal 'Almelo - de Haandrik'
   Eigen foto (D.)
16 Pag. 15 Inkijk in het Zwolse Kanaal, vanaf het bordes van de villa Veenoord
   Eigen foto (D.)
17 Pag. 16 In 1904 zag het er toch wel wat anders uit! Foto uit Brochure Rijkswaterstaat RW50, blz. 40
18 Pag. 16 Het kanaal, gezien vanaf de spoorbrug
   Eigen foto (D.)
19 Pag. 17 Het plotselinge einde van het kanaal na de bocht
   Eigen foto (D.)
20 Pag. 18 Het kanaal vervolgt zijn weg na de gedempte Sluis - V Eigen foto (D.)
21 Pag. 18 Een terugblik op het sluizenkomplex bij de inlaat van de Veeneleiding
   Eigen foto (D.)
22 Pag. 19 Het kanaal tussen het sluiskomplex en de Kruimersbrug
   Topografische kaart 28B (Vriezenveen) 1:25.000
23 Pag. 19 Het vervolg van het Overijssels Kanaal (L) en de Linderbeek (R), gezien vanaf het sluiskomplex
   Eigen foto (D.)
24 Pag. 20 De situatie in het begin Tekening, gebaseerd op schetsen en informatie van het Waterschap Regge-Dinkel
25 Pag. 20 De situatie nu Tekening, gebaseerd op schetsen en informatie van het Waterschap Regge-Dinkel
26 Pag. 20 Een terugblik vanaf de Twistweg. Links is de Twistbrug zichtbaar, rechts is aan de hand van de begroeiing vaag de loop van de voormalige Daarlerbeek te zien
   Eigen foto (D.)
27 Pag. 21 De situatie rond Den Ham, anno 1867 Gemeente-atlas van Overijssel.
28 Pag. 22 Het Overijssels kanaal (L) en de Linderbeek (R) naast elkaar
   Eigen foto (D.)
29 Pag. 22 Een terugblik vanuit het westen op de Dalvoorder brug
   Eigen foto (D.)
30 Pag. 23 Het Overijssels Kanaal vervolgt na de Dalvoorder brug zijn weg naar het zuidwesten
   Eigen foto (D.)
31 Pag. 25 Het Overijssels kanaal tussen de Kruimersbrug en de Kempersbrug
   Topografische kaart 28B (Vriezenveen) 1:25.000
   Topografische kaart 22C (Ommen) 1:25.000
32 Pag. 25 De Kruimersbrug, genoemd naar de Kruimersweg die hier het kanaal kruist
   Eigen foto (D.)
33 Pag. 26 De Kempersbrug met de Hammerweg van Den Ham naar het buurtschap Marle, ge- legen in de streek 'Oost Dammarke'
   Eigen foto (D.)
34 Pag. 27 Het Overijssels Kanaal van de Kempersbrug naar Hankate
   Topografische kaart 22C (Ommen) 1:25.000
35 Pag. 27 Bij Egede eindigt het kanaal in een vorkvertakking
   Eigen foto (D.)
36 Pag. 28 Een mooie inkijk in de schutkolk van de voormalige Sluis - IV
   Eigen foto (D.)
37 Pag. 29 Het kanaal maakt hier gebruik van een dode arm van de rivier de Regge
   Eigen foto (D.)
38 Pag. 31 Het regge-akwadukt
   Topografische kaart 22C (Ommen) 1:25.000
39 Pag. 31 De Regge-arm in het kanaal, net iets ten oosten van het akwadukt
   Eigen foto (D.)
40 Pag. 32 Het kanaal is erg smal boven op de kruising met de Regge
   Eigen foto (D.)
41 Pag. 32 Het Lateraal-kanaal van de Regge, vanaf het akwadukt naar het zuiden gezien
   Eigen foto (D.)
42 Pag. 33 Hier verlaat de gekanaliseerde Regge het akwadukt in noordelijke richting
   Eigen foto (D.)
43 Pag. 34 De waterkruising omstreeks 1875 Tekening, gebaseerd op schetsen en informatie van het Waterschap Regge-Dinkel
44 Pag. 34 De waterkruising te Hankate, vanuit noordelijke richtin gezien
   Foto uit Brochure Rijkswaterstaat (RW50), blz. 64
45 Pag. 35 De water-kruising te Hankate met de stuw, gefotografeerd vanuit zuidelijke richting
   Foto uit Brochure Rijkswaterstaat (RW50), blz. 22
46 Pag. 35 De ontwikkeling van het akwadukt in de loop der tijden `Tekening, gebaseerd op
   topografische kaart (22C, Ommen, 1:25.000) en schetsen van het Waterschap Regge-Dinkel
47 Pag. 36 De afdamming van het kanaal bij de weg Ommen - Hellendoorn, bij het buurtschap Hankate
   Eigen foto (D.)
48 Pag. 37 Het kanaal vanaf Hankate naar de dam 'Maanweg / Korteveldseweg'
   Topografische kaart 22C (Ommen) 1:25.000
49 Pag. 37 Het kanaal vanaf de weg bij Hankate naar het westen gezien
   Eigen foto (D.)
50 Pag. 38 Dezelfde situatie, maar dan omstreeks het jaar 1904
   Foto uit Brochure Rijkswaterstaat (RW50), blz. 63
51 Pag. 39 Een foto-drieluik van het kanaal ten zuiden van de Lemelerberg
   Eigen foto (D.)
52 Pag. 39 Aan de ingang van deze sloot is niet te zien dat het hier gaat om een oud kanaaltje met een historie: de Boksloot.
   Eigen foto (D.)
53 Pag. 40 De omgeving van de Boksloot
   Topografische kaart 22C (Ommen) 1:25.000
54 Pag. 41 Het einde van de Boksloot, in de bossen aan de voet van de Eelerberg
   Eigen foto (D.)
55 Pag. 41 De Boksloot halverwege het einde en het kanaal, naar het noorden gezien
   Eigen foto (D.)
56 Pag. 43 Het kanaal tussen de dam 'Maanweg / Korteveldseweg' en Lemelerveld
   Topografische kaart 22C (Ommen) 1:25000
   Topografische kaart 27F (Raalte) 1:25000
57 Pag. 43 De dam waar de Maanweg en de Korteveldseweg het kanaal kruisen, was vroeger een ophaalbrug: de Slijkhuis-brug
   Foto uit archief Gemeente Dalfsen
58 Pag. 44 Het afwateringskanaal dat het water afvoert uit het gebied tussen de Luttenberg en de Hellendoornse Berg
   Eigen foto (D.)
59 Pag. 45 De dam waar de oude Ommerweg het kanaal oversteekt
   Eigen foto (D.)
60 Pag. 45 De oude Heideparkbrug, waar de huidige dam voor in de plaats is gekomen.
   Foto uit archief Gemeente Dalfsen
61 Pag. 46 De eerste huizen op het Heidepark
   Foto uit Brochure '100 jaar Lemelerveld'
62 Pag. 47 De Beetwortelfabriek, met spoorwegemplacement, vormde de eerste industrie van Lemelerveld
   Foto uit Brochure '100 jaar Lemelerveld'
63 Pag. 47 Lemelerveld omstreeks de eeuwwisseling bij de aftakking naar Deventer
   Foto uit Brochure Rijkswaterstaat (RW50), blz. 32
64 Pag. 48 Lemelerveld, ten tijde van de aanleg van de snelweg in 1956 Foto provinciaal archief Overijssel, Zwolle
65 Pag. 48 Lemelerveld nu, naast het kanaal naar Deventer
   Eigen foto (D.)
66 Pag. 49 Het kanaal tussen Lemelerveld en de Kluinhaarsbrug
   Topografische kaart 27F (Raalte) 1:25.000
67 Pag. 49 Het kanaal in de richting van Dalmsholte, gefotografeerd onder het viadukt van de snelweg te Lemelerveld
   Eigen foto (D.)
68 Pag. 50 De inham links is het begin van de zijtak naar Deventer
   Eigen foto (D.)
69 Pag. 51 De laaggelegen, ruige en nog wilde vlakte Dalmsholte, in de tijd ver voor de aanleg van het kanaal. Reproduktie van oude kaart uit 1826
70 Pag. 51 Een gezicht op de stuw, die op de plaats is gekomen van de voormalige Sluis - III
   Eigen foto (D.)
71 Pag. 52 Een terugblik op de Sluis - III
   Eigen foto (D.)
72 Pag. 52 Het kanaal in de Dalmsholter vlakte, gezien vanaf Sluis -III in westelijke richting naar Sluis - II
   Eigen foto (D.)
73 Pag. 53 De Doktersbrug en het Weerdhuis bij de Dalmsholterweg
   Eigen foto (D.)
74 Pag. 54 Een terugblik op de stuw bij de voormalige Sluis - II
   Eigen foto (D.)
75 Pag. 54 Het kanaal vervolgt zijn weg vanaf Sluis - II in de Dalmsholte
   Eigen foto (D.)
76 Pag. 55 Het gemaaltje van de Dalmsholter Waterleiding
   Eigen foto (D.)
77 Pag. 56 De Kluinhaarsbrug
   Eigen foto (D.)
78 Pag. 57 Het kanaal tussen de Kluinhaarsbrug en het gemaal 'de Langeslag'
   Topografische kaart 27F (Raalte) 1:25000
   Topografische kaart 27E (Wijhe) 1:25000
79 Pag. 57 De Steenwetering anno 1826 Reproduktie van oude kaart uit 1826
80 Pag. 58 Het kanaal in de uitgegraven bedding van de Steenwetering, ten zuiden van het Slennebroek
   Eigen foto (D.)
81 Pag. 59 De Bolderbrug in een zonsondergang
   Eigen foto (D.)
82 Pag. 59 De voormalige Bolderbrug in 1967
   Foto gemaakt door Dhr. Jalink, Dalfsen
83 Pag. 60 Het viadukt de Ganzepan
   Eigen foto (D.)
83a Pag. 60 De vroegere draaibrug op de plaats van het huidige viaduct
   Foto afkomstig uit het boekje "Heino in oude ansichten"
84 Pag. 61 Het kanaal in de laaggelegen 'Ganzepan', even ten westen van het viadukt
   Eigen foto (D.)
85 Pag. 61 Het laatste deel van de Steenwetering, voordat deze in de Nieuwe Wetering uitmondt
   Eigen foto (D.)
86 Pag. 63 Het kanaal tussen het gemaal 'De Langeslag" en Zwolle
   Topografische kaart 27 E (Wijhe) 1:25000
   Topografische kaart 21 G (Zwolle) 1:25000
87 Pag. 64 Een terugblik op het gemaal 'de Langeslag.'
   Eigen foto (D.)
88 Pag. 64 De Linthorstbrug in vroeger tijden
   Foto uit Provinciaal Archief
89 Pag. 65 De wetering vervolgt zijn weg in noord-westelijke richting
   Eigen foto (D.)
90 Pag. 65 De Nieuwe Wetering, even ten zuiden van Zwolle
   Eigen foto (D.)
91 Pag. 66 De Wetering, gezien vanaf de Hoevenbrug
   Eigen foto (D.)
92 Pag. 67 De Nieuwe Wetering ter hoogte van de Weteringbrug
   Eigen foto (D.)
93 Pag. 67 Bij het Gerenvonder mondt de Soestwetering in de Nieuwe Wetering uit
   Eigen foto (D.)
94 Pag. 68 De Nieuwe Wetering in de Marslanden
   Eigen foto (D.)
95 Pag. 69 Het Almelose Kanaal
   Topografische kaart 21G (Zwolle) 1:25000
96 Pag. 69 De Wetering, gefotografeerd vanuit de weilanden achter de spoorbrug
   Eigen foto (D.)
97 Pag. 70 De Nieuwe Wetering, gezien vanaf de Weteringkade
   Eigen foto (D.)
98 Pag. 71 Het smalste stukje Wetering
   Eigen foto (D.)
99 Pag. 71 Het Almelose Kanaal, gezien vanaf de Hortensiabrug in de richting van het park 'De Weezenlanden'
   Eigen foto (D.)
100 Pag. 72 De Hortensiabrug vanaf het Achterdijkspad: links de Wetering, rechts het parallel-kanaal
   Eigen foto (D.)
101 Pag. 72 De Wetering in het park 'de Weezenlanden', gezien vanaf de loopbrug
   Eigen foto (D.)
102 Pag. 73 De brug bij de Hanekamp
   Eigen foto (D.)
103 Pag. 74 De watertoren en de uitmonding van de Nieuwe Vecht
   Eigen foto (D.)
104 Pag. 74 Een stukje Zwolle uit de jaren 20: De Mennistensluis en de watertoren.
   Eigen foto (D.)
105 Pag. 75 Het laatste stukje Almelose Kanaal
   Eigen foto (D.)
106 Pag. 76 Het Almelosche kanaal, gezien vanaf de Schoenkuipenbrug in de richting van de Hanekamp
   Eigen foto (D.)
107 Pag. 77 De Thorbeckegracht in het centrum van Zwolle
   Topografische kaart 21 G (Zwolle) 1:25.000
108 Pag. 78 De kruising met de stadsgracht, met daarachter de Diezerpoortenbrug
   Eigen foto (D.)
109 Pag. 78 Een blik terug vanaf de Diezerpoortenbrug op de ingang van het Almelose Kanaal
   Eigen foto (D.)
110 Pag. 79 Dezelfde situatie rondom 1902
   Foto uit "Groeten uit Zwolle", blz. 25
111 Pag. 80 De Thorbeckegracht vanaf de Diezerpoortenbrug. Links de Pelsertoren, in het mid den de Pelserbrug.
   Eigen foto (D.)
112 Pag. 81 Het Pelserbrugje, met daarachter de Broerenkerk (l) en het Broerenklooster (r)
   Eigen foto (D.)
113 Pag. 81 Vanaf de Pelserbrug een blik op de Vispoortenbrug. Links de Wijndragerstoren.
   Eigen foto (D.)
114 Pag. 82 Een terugblik vanaf de Vispoortenbrug op de Pelserbrug en de Wijndragerstoren.
   Eigen foto (D.)
115 Pag. 82 De wijndragerstoren, ingebouwd tussen pakhuizen en de fabriek van Damman
   Foto uit "Groeten uit Zwolle", blz. 34
116 Pag. 83 Het laatste deel van de Thorbeckegracht, gefotografeerd vanaf de Vispoortenbrug.
   Eigen foto (D.)
117 Pag. 84 Het Hopmanshuis, aan de hoek van de 'Buitenkant'
   Eigen foto (D.)
118 Pag. 84 Het Hopmanshuis met het begin van het Zwarte water.
   Foto uit "Ach, lieve Tijd nr. 18", blz. 424
119 Pag. 85 Het Zwarte Water
   Topografische kaart 21 G (Zwolle) 1:25000
120 Pag. 86 Het Zwarte Water vanaf de nieuwe Hofvlietbrug. In de verte de verkeersbrug waarover de snelweg A28 het water oversteekt
   Eigen foto (D.)
121 Pag. 86 Een blik vanonder het viadukt van de autosnelweg naar de Blalobrug.
   Eigen foto (D.)
122 Pag. 87 Vanaf de Blalobrug naar het industrieterrein 'De Voorst'
   Eigen foto (D.)
123 Pag. 88 Het Zwarte Water, gezien vanaf de Klooienberg
   Eigen foto (D.)
124 Pag. 88 Het Zwarte Water op zijn breedst bij Frankhuis. Rechts is het begin van het Zwolle - IJsselkanaal te zien.
   Eigen foto (D.)
125 Pag. 89 Het Zwarte water vervolgt zijn weg naar het IJsselmeer.
   Eigen foto (D.)
126 Pag. 92 De wegen en vaarwegen in Twente, omstreeks 1820 Kaart uit Brochure Rijkswaterstaat (RW50), blz. 7
127 Pag. 99 Het bestek van sektie I. Kopie uit Brochure Rijkswaterstaat (RW50), blz. 21
128 Pag. 10 Het reglement voor het gebruik van de kanalen
Kopie uit Brochure Rijkswaterstaat (RW50), blz. 27

Kaartfragmenten uit:

Spectrum - Atlas van de Weg
   RV Reise-und Verkehrsverlag GmbH,
   Berlin-GŁtersloh-Stuttgart
   ISBN 90 274 8310 8
ANWB - Het beste boek voor de weg
   Reader's Digest NV,
   Amsterdam,
   Reader's Digest SA,
   Brussel
   ISBN 90 6407 035 0
Gemeente-atlas van de provincie Overijssel,
   van J. Kuyper,
   1867
   Hugo Suringar,
   Leeuwarden
De geschiedenis van de Overijsselse kanalen
   Rijkswaterstaat,
   brochure nr. 50,
   drs. A. Smolders
Reproduktie van kaart 'watersnoodramp 1825'
   Clement, de Vri,
   van Steegeren Zwolle, 1826
Topografische kaarten 1:25.000, 21G, 22C, 27E, 27F, 28B
   Topografische Dienst,
   Emmen

Foto's uit:

De meeste foto's zijn door mij zelf genomen; ze zijn gescanned van dia's.
Een aantal foto's (zie: Gebruikte foto's en illustraties) zijn afkomstig uit:
De geschiedenis van de Overijsselse kanalen
   Rijkswaterstaat,
   brochure nr. 50,
   drs. A. Smolders
Groeten uit Zwolle
   Gert Oostingh
   Waanders BV,
   Zwolle, 1983
Ach lieve tijd,
   Waanders BV,
   Zwolle
Den Ham - Vroomshoop in oude ansichten
   H. Konijnenberg
   Europese bibliotheek,
   Zaltbommel
   ISBN 90 288 2838 9
De geschiedenis van de Overijsselse kanalen
   Rijkswaterstaat,
   brochure nr. 50,
   drs. A. Smolders

Informatie uit:

De geschiedenis van de Overijsselse kanalen;
   Rijkswaterstaat,
   brochure nr. 50,
   drs. A. Smolders
Groeten uit Zwolle;
   Gert Oostingh
   Uitgever: Waanders BV,
   Zwolle, 1983
Ach lieve tijd,
   Uitgever: Waanders BV,
   Zwolle
Zwolle, een wandeling langs monumenten
   VVV Zwolle,
   ANW 20025187 LN
Brochure '100 jaar Lemelerveld'
   Gemeente Ommen

Gemeente-archief Ommen
Gemeente-archief Dalfsen
Waterschap Regge-Dinkel
Waterstaat in Overijssel,
hfdstuk 4: Waterhuishouding;
Ir. D.M. van der Schrier

Met dank aan:

Gemeente-archief Ommen
Gemeente-archief Dalfsen
Provinciaal archief Zwolle
Waterschap Regge-Dinkel
Dhr. D. M. v.d. Schrier
Fam. E. Nauta

 

Fokke Nauta,
3 juni 1993
Uitgegeven: 5 augustus 1994
Tweede uitgave: 17 april 1998
Derde uitgave: 16 februari 1999
Website bijgewerkt: december 2010

Reacties: 


Vorig hoofdstuk