HET EIND VAN EEN WATERLOOP

 

Het Zwarte Water

Het Zwarte Water

Vanaf het Hopmanshuis volgen we het Zwarte Water tot aan de rand van Zwolle. Hoewel het water hier niets meer te maken heeft met het kanaal Zwolle-Vroomshoop, maakt dit water wel degelijk deel uit van de oude scheepvaartroute door het kanaal. Ook de waterafvoer van de weteringen en de grote en kleine Aa geschiedde via het Zwarte Water. Het was de verbindingsweg van Zwolle naar de oude Zuiderzee.Hoe het er hier lang geleden uitzag, hebben we al gezien op de kopie van de oude foto aan het einde van het vorige hoofdstuk. De Hofvliet bestaat nog steeds, en ligt ten zuiden van de huidige ver-keersbrug (de nieuwe Hofvlietbrug), waar de brede Pannekoekendijk overheen loopt. Ten noorden van de brug, tussen de weg en de Schuttevaer-haven, ligt het terrein van de voormalige scheepswerf. We vervolgen het Zwarte Water vanaf de nieuwe Hofvlietbrug verder naar het noordwesten. Op de foto bovenaan de volgende bladzijde zien we het Zwarte Water, met in de verte de verkeersbrug waarover de snelweg A28 het water oversteekt.

86-1.jpg(10162 bytes)

Het Zwarte Water vanaf de nieuwe Hofvlietbrug.

In de verte zien we de verkeersbrug met de snelweg. Aan de linkerzijde van het water is er een ruime, parkachtige strook. Aan de rechteroever ligt, achter een rij bomen, een oud stukje industrieterrein.Een kleine driehonderd meter verder zijn we bij het viadukt van de snelweg. Vanaf hier is het nog maar tweehonderd meter naar de laatste brug op het trajekt: de Blalobrug.

86-2.jpg(14956 bytes)

Een blik vanonder het viadukt van de autosnelweg naar de Blalobrug.

De Blalobrug is de laatste brug over het Zwarte Water, althans binnen de kontreien van de stad Zwolle. We zijn hier tevens niet meer zo ver van de rand van de stad. De Blalobrug is een moderne hefbrug, die nog regelmatig open gaat voor de beroepsscheepvaart. Dit veroorzaakt in de spitsuren dan ook gelijk grote files, want de Blalo-weg maakt deel uit van de ringweg om het noordelijke deel van Zwolle.Deze weg dankt zijn naam aan een oud, afgebakend gebied met de naam Blalo. Het gebied bestaat al lang niet meer, maar het heeft gelegen ten zuiden van de Katwolder dijk (op het industriegebied 'de Voorst A'), en werd in het westen begrenst door een wetering, die liep waar nu het Zwolle-IJsselkanaal loopt. Een gedeelte bij de monding van die wetering is nog terug te vinden als afgesloten kanaaldeel op de Voorst A, tussen de voetgangersbrug over het Zwolle-IJsselkanaal en het Zwarte Water.Inmiddels is vrijwel het gehele gebied rondom het Zwolle-IJsselkanaal omgetoverd tot het industrieterrein 'de Voorst'. Het noordelijkste deel daarvan, getooid met de naam 'de Voorst A', ligt tussen de monding van het kanaal en het Zwarte Water.Vanaf de Blalobrug kijken we op het Zwarte Water, met aan weerszijden industrie. Aan de rechterkant van het water is dat slechts een smalle strook; direkt daarachter ligt de woonwijk 'Holtenbroek'.Aan de linkerzijde zien we een paar onmiskenbare telgen van de petrochemische industrie, op het noordelijkste deel van 'de Voorst A'.

87-1.jpg(330399 bytes)

Vanaf de Blalobrug langs het industrie-terrein 'de Voorst'.

Het Zwarte Water is hier overigens het beste te volgen langs de noordelijke oever. Men moet daarvoor, gezien vanaf de noordelijke oprit van de Blalo-brug, de eerste weg links nemen (de Industrieweg). Deze weg is afgesloten voor het doorgaand verkeer.Op deze weg passeert u het industriegebiedje aan de noordelijke oever langs de achterzijde. Na enige tijd ziet u een pad aan de linker zijde, dat u dichter bij het water brengt. Daar langs lopend en het water in noordelijke richting volgend, heeft u hier en daar een mooi uitzicht op het Zwarte Water. Na een paar honderd meter is, in de bocht die het Zwarte Water naar het noorden maakt, duidelijk aan de overkant de afsplitsing van het Zwolle - IJsselkanaal te zien.

88-1a.jpg(398830 bytes)

Het Zwarte Water, gezien vanaf de Klooienberg.

Even verderop is de ingang van het Zwolle-IJsselkanaal te zien, met daarover - op de achtergrond - de voetgangersbrug op de plaats waar vroeger de Gasthuisdijk liep naar het buurtschap Frankhuis, aan de overzijde van het kanaal.Vanaf de Hasselterdijk bij Frankhuis, aan de overkant van het Zwarte Water, heeft u een mooie inkijk in het water, in de richting van het centrum.

88-1.jpg(11821 bytes)

Het Zwarte Water op zijn breedst bij Frankhuis.

Rechts is het begin van het Zwolle - IJsselkanaal te zien. Hier begint de Hasselterdijk, die aan deze kant het water naar Hasselt volgt, ten noorden van Zwolle. Vanaf dit punt, maar ook zeer zeker verderop op de dijk, heeft u een aantal mooie uitzichten op het Zwarte Water en zijn omgeving.Vanaf de stad is dit punt bereikbaar als u de richting 'Hasselt' volgt, en dan direkt na het spoorviadukt naar rechts afslaat. Aan het uiteinde slaat u linksaf, hetgeen u direkt op de Hasselterdijk brengt. Daar, op hetzelfde punt, waar het Zwarte Water - althans hier, bij Zwolle - zijn grootste breedte bereikt, nemen we afstand van het water. Vanaf hier vervolgt het zijn weg als een bredere rivier naar het noorden, neemt even ten noorden van de stad de rivier 'de Vecht' in zich op, loopt langs de stadjes Hasselt en Zwartsluis, om vervolgens na het passeren van Genemuiden uiteindelijk in het IJsselmeer uit te komen. Dit is dan tevens het einde van de oude scheepvaartroute, niet alleen naar Zwolle, maar - via het Almelosche Kanaal - vooral naar het achterland van Zwolle, naar het oude Twente, en zelfs naar Duitsland.Een mooi punt om het water zijn gang te laten gaan, en de tocht langs het water af te sluiten.

89-1.jpg(13227 bytes)

Het Zwarte Water vervolgt zijn weg naar het IJsselmeer.


Volgend hoofdstuk

Vorig hoofdstuk