HET ALMELOSCHE KANAAL

 

Het Almelosche Kanaal

Het Almelosche Kanaal

Vanaf de spoorbrug op de vorige foto loopt de wetering verder naar het centrum van de stad. Het water is hier vrij breed, en aan de linker oever is een aantal woonboten afgemeerd.Daarachter loopt ook de Weteringkade. De foto op de volgende bladzijde geeft een gezicht op de linker oever. Aan de rechter oever wordt het water begrenst door een stuk weiland; we zijn hier aan de rand van de eigenlijke bebouwing van de stad. Achter de linkeroever, niet zichtbaar op de foto, ligt een van de oudere industriegebieden van Zwolle. We zijn hier in het noordelijk deel van de Marslanden. De volgende foto, even verderop aan de linker oever genomen (op de Weteringkade) laat naast wat groen en een aantal schepen ook nog wat industrie op de rechter oever zien. Dat terrein grenst aan de Oude Almelose weg, hier een uitvalsweg van Zwolle. Aan de rechter oever zien we ook de inlaat van de Herfter wetering, een afwateringskanaal dat door het buurtschap Herfte naar het oosten loopt. Iets links van deze inlaat, een honderd meter landinwaarts vanaf de oever, ligt het gedempte meertje 'de Wipstrik'.

70-1.jpg(13212 bytes)

De Wetering, gefotografeerd vanuit de weilanden achter de spoorbrug

Op oudere kaarten is het water nog te zien als een klein meertje, dat buiten Zwolle ligt. De statige en strakke Wipstrikker Allee, die over de oude Almelose weg is aangelegd als vernieuwde uitvalsweg naar Heino, dankt zijn naam aan het meertje. Net zoals de naam van de buurt Wipstrik.Alleen aan de ronding van de oude Almelose weg, die achter het industrieterreintje op de foto even van de strakke Wipstrikker Allee afwijkt, is nog de zuidelijke oever van het meertje te herkennen.

70-2.jpg(10578 bytes)

De Nieuwe Wetering, gezien vanaf de Weteringkade

Een honderd meter verderop maakt de wetering een bocht naar het westen. Het water is hier op zijn smalst.

71-1.jpg(13656 bytes)

Het smalste stukje Wetering

Op de foto is het begin van de bocht naar het westen te zien. Het water stroomt daarna in de richting van een grote brug, die de Hortensiastraat draagt. Inmiddels loopt parallel aan de wetering, langs de westelijke oever, een smal kanaaltje. De Hortensiabrug overspant beide waterlopen. Als we vanaf deze brug terugkijken naar de wetering, zien we deze aankomen als een rustig stromende smalle rivier.

6_401.jpg (17709 bytes)

Een terugblik vanaf de brug, stroomopwaarts op de Nieuwe Wetering.

In de andere richting zien we de wetering, die we vanaf hier toch echt wel het Almelose Kanaal kunnen noemen, met het parallelkanaal ernaast het park De Weezenlanden instromen.

72-1.jpg(48188 bytes)

Het Almelose Kanaal, gezien vanaf de Hortensiabrug in de richting van het park ‘De Weezenlanden’

Aan de linkerzijde van de wetering zien we wederom een aantal woonboten liggen. Aan de rechterzijde wordt het water begrenst door het zuidelijk gedeelte van de wijk 'de Wipstrik'. Een eindje verderop, in het midden van het park, loopt over de wetering en het parallelkanaal ernaast een smalle loopbrug, waarover het Achterdijkspad loopt.

72-1.jpg(48188 bytes)

De Hortensiabrug vanaf het Achterdijkspad: links de Wetering, rechts het parallel-kanaal

Vanaf de loopbrug vanaf het Achterdijkspad loopt de wetering weer verder naar het centrum van de stad.

72-2.jpg(16951 bytes)

De Wetering in het park 'de Weezenlanden', gezien vanaf de loopbrug

Aan het einde van het park komen we weer een brug tegen: de Hanekamp-brug, genoemd naar de straat die er over heen loopt: de Hanekamp. Vlak voor deze brug, links van de kanalen, in het uiteinde van het park, staat het Provinciehuis van Overijssel. Op de foto hieronder zien we deze brug.

73-1.jpg(14319 bytes)

De brug bij de Hanekamp

We volgen het kanaal verder naar het noordwesten. We komen nu op een wat 'ouder' gedeelte: hier komen we wat historische feiten tegen. Allereerst is er de watertoren. Deze is in de loop der jaren van een nieuw uiterlijk voorzien. Hij staat bij de uitmonding van een kanaaltje dat in de wetering uitmondt: De Nieuwe Vecht.De Nieuwe Vecht is een dwarskanaal, tussen het Almelose Kanaal en de rivier de Vecht. Het kanaal is gegraven om het scheepvaartverkeer vanuit de stad sneller toegang te verschaffen tot deze rivier. Deze mondt immers een aantal kilometer ten noorden van de stad uit in het Zwarte Water, en het betekende voor de schippers van die tijd een hele omweg. Op deze plaats eindigt trouwens ook het parallelkanaal langs het Almelose kanaal. Het komt tegenover de monding van de Nieuwe Vecht in het kanaal uit.De Nieuwe Vecht mondt trouwens via een klein sluisje in de Wetering uit: het Mennistensluisje. Het dankt zijn naam aan een kloostergemeenschap die zich hier ooit gevestigd heeft.Op de foto hieronder zijn de toren en de Nieuwe Vecht te zien, evenals de brug over het voormalige Mennistensluisje.

74-1.jpg(29219 bytes)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De watertoren en de uitmonding van de Nieuwe Vecht

Op de voorgrond is tevens nog goed het einde van het parallelkanaal zichtbaar, dat tegenover de inlaat van de Nieuwe Vecht in de Wetering uitmondt.De onderstaande afbeeldingen laten zien dat het er vroeger wel heel wat anders uitzag. Op de linker foto zien we de watertoren in originele staat, op de rechterzijde zien we het oude voormalige mennistensluisje. Vanaf hier is het nog maar een kort stukje naar de Thorbecke-gracht, waar het Almelosche kanaal eindigt.

74-2.jpg(10327 bytes)

Een stukje Zwolle uit de jaren 20: De Mennistensluis en de Watertoren.

Op de volgende foto zien we het laatste stukje van het Almelose kanaal.

75-1.jpg(18967 bytes)

Het laatste stukje Almelose Kanaal

Aan de rechter oever van het kanaal ligt de Turfmarkt. Hier meerden vroeger de turfschepen af, die de turf vanuit de veengebieden achter Vroomshoop aanvoerden. We vinden er nu een parkeerplaats. De kade aan de linkerzijde van het water heet het Almelose kanaal. Aan het eind is de brug te zien, die het 'Groot Weezenland' met de Turfmarkt verbindt. Direkt daarachter loopt de Thorbeckegracht.De brug draagt de naam 'Schoenkuipenbrug'. Deze naam duidt op een leerlooierij, die vroeger aan de noordzijde van de Wetering heeft gelegen, naast de kerk die vanaf de brug zichtbaar is.Deze kerk, de Oosterkerk, is door de bijzondere architektuur en ligging tot een beschermd monument verklaard.In dit laatste gedeelte van het Almelosche Kanaal liggen veel woonschepen afgemeerd. Het water wordt hier dus druk bewoond! Op de volgende bladzijde zien we nog een blik terug vanaf de Schoenkuipenbrug, in de richting van de Hanekamp. Hoewel het Almelose kanaal bij de Schoenkuipenbrug definitief eindigt (of van oudsher begint, kan beter worden gezegd), gaan we toch verder. Het water stroomt namelijk ook verder, en ook de scheepvaart hield hier natuurlijk niet plotseling op. Het kanaal krijgt zijn vervolg in het verlengde van de oude wetering: de Thorbecke-gracht.

76-1.jpg(21675 bytes)

Het Almelosche kanaal, gezien vanaf de Schoenkuipenbrug in de richting van de Hanekamp


Volgend hoofdstuk

Vorig hoofdstuk